Om oss

OKS Friskole er en offentlig godkjent friskole, grunnlagt i 1993.
Vi har elever fra 1.-10. trinn, og har for tiden ca. 280 elever. Skolen er en egen stiftelse, med OKS som eier.

Vi følger offentlige læreplaner bortsatt fra i KRL, der vi har egen plan med utvidet vekt på kristen tro. Skolen er åpen for alle, og legger vekt på kristne verdier i et inkluderende miljø. Vi har høy lærertetthet, og elevenes beste i fokus.

Skolen har en sentral beliggenhet på Kjeller i Skedsmo, med gode bussforbindelser til kommuner i regionen. Våre elever kommer fra hele Romerike og Oslo.

Vårt personale på ca. 50 personer består av godt utdannede lærere med høy kompetanse, faglig og menneskelig. I tillegg har vi dyktige assistenter og andre ansatte.

Vårt motto er «læring og livsglede»! Et positivt miljø med faste rammer er det beste utgangspunkt for læring. OKS Friskole har vært en iPad-skole siden 2014, og sørger med dette for å gi elevene digital kompetanse kombinert med variert og motiverende undervisning.

Vårt fokus er at den enkelte elev skal oppleve ro og orden i timene, et godt klassemiljø og høy faglig kvalitet på undervisningen.