Søknad

 

Nedenfor finner du nyttig informasjon hvis du vurderer å søke skoleplass hos oss for din barn. Du kan starte søknadsprosessen ved å klikke på lenken nederst på siden. Da vil du kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Skolens søknadsfrist er 1. april for 2. -10. trinn.
1. trinn har søknadsfrist 1. juni.

Ta kontakt i god tid, da det er ønskelig med en samtale før det sendes ut søknadsskjema.

Hovedansvaret for oppdragelse og opplæring er i Norge lagt på foreldrene. Ved å velge OKS Grunnskole signaliserer dere et ønske om den type oppdragelse og undervisning som vi vil gi.

Vårt mål er å se barn og unge vokse opp og utvikle en sunn karakter. Dette vil innebære å ta vare på ånden, sjelen og kroppen, det profesjonelle og det sosiale, og kreve involvering fra alle parter med oppdragerfunksjon til barnet.

Blir barnet tatt opp som elev ved vår skole, vi vil derfor legge vinn på å ha et åpent og godt samarbeid med dere foresatte.

Sammen vil vi gjøre det beste for barnet. Dette innebærer gjensidige forpliktelser som å møte opp til utviklingssamtaler og foreldremøter.

Vår bønn er at barna må bli fylt med kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan de leve sine liv etter hans gode vilje. Da bærer de frukt i all god gjerning, og vokser i kunnskapen om Gud.

Gud velsigne dere!

 

Kontakt oss for å få tilsendt søknadsmappe