Fravær

Her finner du informasjon om skolens fraværsrutiner, retningslinjer for permisjoner og lignende.