Kantine

OKS Friskole har ikke egen skolekantine, men elevene på ungdomstrinnet har tilgang til den hyggelige kafeen til OKS Romerikskirken i friminuttene. Her kan de handle skolemat, eller de kan spise medbrakt. Det er ikke anledning for yngre elever å handle i kafeen.