Lukk
Search
Søk
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Feature
Uncategorized
{ "homeurl": "https://oksfriskole.no/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "https://oksfriskole.no/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 0, "googleOnly": 1, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "mobile": { "trigger_on_type": 1, "trigger_on_click": 1, "hide_keyboard": 0 }, "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }

Ipad-skole

I 2014 var vi en av de første skolene i landet til å innføre iPad som pedagogisk verktøy for alle elever fra 5. til 10. trinn ved skolen.

iPad i undervisningen har vist at elevene får
- høyere motivasjon for skolearbeidet
- økt produksjon
- større refleksjon rundt eget arbeid
- bedre mestringsfølelse
- mer tilpasset opplæring

Vi tror også at bruk av iPad vil bidra til å oppfylle skolens motto læring og livsglede.

Fra 2022 fikk også elevene på 1.-4. trinn hver sin iPad. Her brukes iPaden stort sett kun i skoletiden (iPaden blir ikke med hjem), og den brukes mindre grad her enn på høyere klassetrinn.

IPaden gir store muligheter for mer variasjon ved at flere og nye metoder kan benyttes. Til iPad finnes det en mengde gode og spennende applikasjoner som er utarbeidet til pedagogisk bruk.


En iPad til hver elev i seg selv gir ikke økt læring. Imidlertid tror vi at god opplæring og kompetanseutvikling av personalet vil gi de resultatene vi ønsker.

Vi har lærebøker og leser og skriver også i bøker og på papir. Vi har tro på en god balanse der iPaden brukes hensiktsmessig. 

Digitale ferdigheter er av Utdanningsdirektoratet definert som en grunnleggende ferdighet i tillegg til lesing, skriving, muntlige ferdigheter og regning. Ved å utvikle våre elevers kunnskaper på dette området, vil vi gjøre dem enda bedre rustet for samfunnet og arbeidslivet.