Ordensregler

For å ivareta en god skolehverdag, har vi ordensregler for skolens elever.

Disse finner du her.