Våre verdier

Våre verdier har sitt grunnlag i troen på at mennesket har sitt opphav hos Gud, og at vi er skapt til fellesskap med ham. Kombinert med troen på en god Gud som bryr seg om hvert enkelt menneske, er vårt mål i gi barn og unge en trygghet i livet som kan hjelpe dem gjennom med- og motgang i en krevende verden. Bibelen sier at Gud vil gi alle «framtid og håp». Dette formidler vi til våre elever. Vi forteller hver elev at de er vinnere, uendelig verdifulle og skapt med en hensikt.

I en atmosfære av raus kjærlighet og levende tro vil vi motivere elevene til læring for livet. Dette skjer best i et miljø med trygge relasjoner. Derfor arbeider vi målbevisst med trivsel og trygghet for den enkelte elev og med gode klassemiljøer.

Våre verdier angår hele mennesket, det faglige, det sosiale og det åndelige.  Mangfoldig kreativitet går hånd i hånd med sunn karakterbygging.
Vår visjon handler om trygge, kunnskapsrike og engasjerte elever.

Læring og livsglede!