FAU

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) består av foreldre valgt fra hver klasse som representanter for foreldregruppen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.