Lukk
Search
Søk
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Feature
Uncategorized
{ "homeurl": "https://oksfriskole.no/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "https://oksfriskole.no/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 0, "googleOnly": 1, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "mobile": { "trigger_on_type": 1, "trigger_on_click": 1, "hide_keyboard": 0 }, "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }

Historie

OKS Friskole ble grunnlagt i 1993. Åge Åleskjær, pastor og grunnlegger av menigheten OKS, tok sammen med kona Lillemor initiativ til å starte skolen. Det første året holdt vi til på Haugenstua, med elever på 1.-4. trinn, med Åse M.J. Breen som rektor. I 1994 flyttet skolen til nåværende lokaler i Tandberg-bygget på Kjeller. De første 10. klassingene fikk sitt vitnemål i år 2000.

OKS Friskole er en egen stiftelse med OKS som eier. Grunnskolen er en del av stiftelsen, og har elever på 1.- 10. trinn. Vi har for tiden ca. 280 elever. I desember 2016 fikk skolen godkjenning for 528 elever, som tilsvarer 2 klasser pr. trinn 1-10. Skolens mål er gradvis å utvide til en to parallellers skole, slik at flere elever kan benytte seg av vårt kristne skoletilbud. Pr. i dag har vi et tak på elevtallet før et trinn deles: 24 elever på småtrinnet, 26 på mellomtrinnet og 30 på ungdomstrinnet. Høsten 2021 startet stiftelsen en videregående skole, OKS Videregående skole. Denne måtte av økonomiske årsaker legges ned etter ett års drift.

OKS Frskole er offentlig godkjent på «grunnlag av livssyn», i følge «Lov om frittstående skolar» (Friskoleloven) § 2-1. Vår skole er en del av det kristne pedagogiske nettverket KP-Nett. Gjennom KP-nett har vi fått godkjent en utvidelse av generell del og læringsplakaten for skolen der vår kristne egenart uttrykkes. I det daglige starter hver skoledag med en kort andakt og bønn i klassene. I tillegg har skolen et felles «ukens bibelvers» for alle klasser.